EXST 842-

Grade Distribution by Professor

Average Grade by Professor

Professor Last Taught %A+B %A %B %C %D %F %W
Sharp, Julia Lynn2013 71.2 30.8 40.4 7.7 - 19.2 1.9

Detailed Grade History

Professor Semester Year Students %A %B %C %D %F %W
Sharp, Julia LynnSpring201333 27.3 33.3 6.1 - 30.3 3.0
Sharp, Julia LynnSummer201319 36.8 52.6 10.5 - - -